Ansatte

Forstkandidat og treteknolog

Dr. Sc. Forestry Ola Øyen

E-post: ola.oyen@silvinova.no

Mobil: +47 97 11 12 22

Les CV her

Praktisk skogsutdannelse, med tillegg av doktorgrad i treteknologi innen modellering av virkesegenskaper 35 års erfaring fra ulike jobber og prosjekter i næringslivet i verdikjeden skog sluttmarkedet. Tilleggskompetanse og kapasitet kjøpes inn spesifikt for hvert oppdrag fra et betydelig nettverk.