Referanser

 

Elverum Kommune

Elverum Kommune har oppnådd betydelig anerkjennelse for sine innovative anskaffelser av massivtrebygg i egen regi. Ola Øyen var strategen for disse byggene, som har satt Elverum på kartet som en foregangs kommune. Det gjelder, Hanstad Skole, Lillemoen Skole og Ydalir Skole.