Velkommen til et privat eid innovativt rådgivingsselskap for bruk av tre i bygg. Trekompetansen strekker seg helt fra skogen til ferdig bygg. I tillegg til bygg er kompetansen på skogsråvare og utnyttelse av dette i bioøkonomien det andre området.

Silvinova AS er et rådgivning og utviklingsselskap for bruk av trematerialet i hele verdikjeden skogbruk – sluttmarked.

Silvinova AS utvikler, produserer og markedsfører kompetanse til den skogbaserte verdikjeden.

Dette skjer gjennom utviklingsprosjekter og rådgivningsoppdrag til skogbaserte foretak, sagbruk, tre industri, tjenesteleverandører til bygg og byggherrer.

Galleri

« 1 av 2 »