Nyheter

Etablering av Nordisk Massivtre AS.

Silvinova etablerte arenaen mellom partene som etablerte Nordisk Massivtre i sommer. Dette skjedde gjennom et oppdrag for Hunton, og ble avsluttet ved en studietur til Østeriket arrangert av Silvinova.

 

Omsorgsbygg Oslo (OBY) og BVP

Silvinova er kontrahert for å være massivtre spesialist i den nye anskaffelsesformen BVP – Best Value Procurement – som skal velge eksperten til å bygge en barnehage i massivtre. OBY ønsker å utvikle metoden for flere anskaffelser, og er foregangs aktør i å benytte metoden BVP i byggebransjen. Massivtre skal bidra til bedret miljøprofil ihht OBY’s strategi 2013, gi bedre inneklima og arbeidsforhold, gi lavere LCC og kortere byggetid. Kontrahering av leverandør pågår.

Norges første skole i bare massivtre

Hanstad massivtre modul ble tatt i bruk av elevene i ungdomsskolen på Hanstad den 21.08.17. Bygget er bygd med bare massivtre i ytterveggen, uten tilleggsisolasjon. Beregninger utført i energisimuleringsverktøy tilpasset massivtre (WUFU) viser en energiramme på 65 kW/m2/år. Dette er godt innenfor energiramme kravet på 110 ihht TEK. Dette vil bli evaluert i løpet av et år. Tidligere bygg i bare massivtre viser at dette kravet innfris. Leverandør av bygget var Control AS. Byggherre er Elverum Kommune.

20170717_142744