Tverrfaglig massivtre spesialist

Massivtre er fremtidens byggemateriale. Det er bærekraftig, klimanøytralt og brannsikkert. Men for å utnytte alle fordelene med massivtre, trenger du en erfaren og kompetent rådgiver som kan hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre ditt prosjekt. 

Det er her Silvinova kommer inn.

Silvinova er et rådgivningsfirma som spesialiserer seg på massivtre prosjekter. Vi har lang erfaring og tverrfaglig kunnskap om alle aspekter ved bruk av massivtre, ikke bare det konstruktive. Vi kan tilby deg:

 

  • Mulighetsstudier

  • Premissdokumenter

  • Konsepter

  • Råd om egenskaper og utnyttelse av treets egenskaper


Alt basert på dine mål for prosjektet.

Vi vet at det er i planfasen at de viktigste beslutningene tas. Derfor legger vi stor vekt på å finne de beste løsningene for ytelser, bærekraftsmål og målpris. Ved å bruke vår ekspertise, kan du oppnå:

 

  • Bedre kvalitet

  • Kortere byggetid

  • Lavere kostnad

 

I en tid med redusert kommuneøkonomi og stigende byggevarepriser, er dette noen av de viktigste fordelene du kan få ved å velge massivtre.